038 - 453 32 58

Adem- en ontspanningstherapie

Adem- en ontspanningstherapie

Meestal sta je er niet bij stil, bij je ademhaling. Dag in, dag uit haal je, grotendeels onbewust, adem, zodat je zuurstof binnenkrijgt die je nodig hebt om te kunnen leven. Dit wordt gestuurd door het ademhalingscentrum in onze hersenen. Echter niet iedereen haalt op dezelfde manier adem en er kunnen omstandigheden zijn, zoals spanningen, die ervoor zorgen dat onze adembeweging geen ontspannen beweging is. Ons ademhalingscentrum reageert op stressfactoren en zorgt vervolgens dat je sneller, maar ook oppervlakkiger ademhaalt. Hierdoor ‘verversen’ we te vaak en krijgen we minder zuurstof binnen dan dat we nodig hebben. Ook daalt de hoeveelheid koolzuurgas in ons bloed omdat we hier te veel van uitademen. Duurt dit te lang, dan raakt ons ademhalingssysteem ontregeld en blijven we oppervlakkiger en dus verkeerd ademen.

Bewustwording

Meestal hebben we het zelf niet in de gaten dat we verkeerd ademen, omdat ons lichaam hieraan gewend is geraakt. Het leidt echter wel tot chronische lichamelijke klachten en tot een continu gevoel van stress. Deze klachten kunnen verholpen worden door een gerichte adem- en ontspanningstherapie. Via deze therapie wordt het zelfregulerend vermogen van het lichaam gestimuleerd om weer normaal adem te halen. Maar voordat aan een adem- en ontspanningstherapie begonnen kan worden, moet echter wel duidelijk zijn dat een verkeerde ademhaling de oorzaak is van een aantal lichamelijke en psychische klachten. Dit blijkt niet voor iedereen even eenvoudig. Tijdens de eerste sessie van adem- en ontspanningstherapie zal dan ook eerst aandacht besteed worden aan het herkennen van een gevoel van ‘overspanning’ door een verkeerde ademhaling. Als die herkenning daar is, kan er verder gewerkt worden aan het herstel van een normale ademhaling.

Spanningsvermindering
Tijdens een adem- en ontspanningstherapiesessie staan de triggers die zorgen voor een (structureel) verkeerde manier van ademhalen centraal. Met gerichte oefeningen wordt geleerd hoe te reageren op verschillende spanningsfactoren om zo de ademhaling te beheersen en op flexibele wijze te herstellen.

Buikademhaling
Naast spanningsvermindering is het belangrijk een goede buikademhaling aan te leren. Een buikademhaling is de normale manier van ademhalen die we onbewust uitvoeren. Technieken die hierbij helpen zijn die waarmee we ons bewust worden van onze buikademhaling, zoals een hand op de buik leggen en daar naartoe ademen. Ook kan geleerd worden om in bepaalde situaties de aandacht bewust te verleggen naar een buikademhaling. Een van de manieren om dit te doen is door positieve persoonsgebonden zintuigelijke waarnemingen op te roepen.

Waarvoor kan adem- en ontspanningstherapie helpen?
Adem- en ontspanningstherapie kan helpen bij spanningsgerelateerde klachten, zoals stress, hyperventilatie en een burn-out, maar ook bij psychische problemen als angst depressie of traumaverwerking en bij problemen met een lichamelijke oorzaak, zoals longaandoeningen en houdingsproblemen.

0
Feed

Schrijf een reactie