038 - 453 32 58

Wat is haptonomie?

Haptonomie, ontwikkeld door een Nederlandse fysiotherapeut, is volgens de omschrijving in de Dikke van Dale een therapeutische begeleidingsvorm waarbij voelen voorop staat. Centraal hierbij staan het weer in contactkomen met zichzelf, met de eigen emoties, gevoelens en met het eigen lijf. Het woord haptonomie komt van oorsprong uit het Grieks. Hapsis = gevoel en nomos = wet. Haptonomie betekent dan ook letterlijk de wet van het gevoel.

Het gevoel krijgt voorrang boven denken en handelen
Uitgangspunt bij haptonomie is dat het gevoel altijd voorrang krijgt boven het denken en het handelen. Alles wat iemand meemaakt in het leven geeft een gevoelservaring en die ervaringen worden in het lichaam opgeslagen. Hoe iemand hiermee omgaat, bepaalt zijn of haar eigen zijn, maar ook de manier van omgaan met anderen.

Als je het woord contact vertaalt, betekent dit samen – voelen en dat doe je in de meest pure vorm door middel van aanraken. Iedereen heeft een behoefte om aan te raken en om aangeraakt te worden. Soms zijn er echter dingen in het verleden gebeurd waardoor aanraken of aangeraakt worden niet als prettig ervaren wordt. Er treedt als het ware een blokkade op in het lichaam en het lichaam liegt nooit.

Een haptonomiesessie
Tijdens een haptonomiesessie zal een haptonoom of haptotherapeut zijn of haar cliënt zich meer bewust laten worden van het eigen lichamelijk gevoel om zo inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen gevoelsleven en lichamelijk gevoel. Door letterlijk aan den lijve te ervaren en te voelen, ontstaat er bewustwording. Maar een haptonoom zal meer doen dan alleen aanraken. Hij of zij voert ook gesprekken en zal ervaringsoefeningen inzetten.

Uiteindelijk krijgt de cliënt inzicht in hoe hij of zij omgaat met anderen en of het mogelijk is hierbij zichzelf te zijn. Het uiteindelijke doel is het vinden van de juiste balans tussen voelen, denken en handelen.

0
Feed

Schrijf een reactie